2. הניגוד של חובה ועניין

דומה , אין לך ניגוד שהרבו לעמוד עליו בדיונים על המוסר כניגוד שבין פעולה מתוד ' עיקרון' לבין פעולה מתוך 'ענייך או אינטרס . פעולה על פי עיקרון היא פעולה ללא פניות , פעולה בהתאם לחוק כללי שהוא למעלה מכל שיקול אישי . ואילו פעולה בהתאם לעניין —כך אומרים —היא פעולה מתוך אנוכיות , לשום טובת הנאה עצ מית . במקום ציות לחוק מוסרי בלתי משתנה היא מעמידה את הכדאיות , שמתחלפת לפי צורך השעה . המושכל המוטעה על דבר עניין או אינטרס , המונח ביסודו של ניגוד זה , כבר מתחנו עליו ביקורת ( עיין למעלה , פרק י ) , כאן נעמוד על כמה בחינות מוסריות של השאלה . רמז לדבר אפשר למצוא בעובדה , שהמלמדים זכות על ה'אינטרס' בוויכוח זה משתמשים כרגיל במונח 'אינטרס , 'עצמי 'תועלת עצמית / הללו מניחים הנחה , שאם אין עניין בעצם או ברעיון מסוים , אין כוח מניע , ומסקנתם היא , שאפילו בשעה שאדם טוען שהוא פועל מתור עיקרון או מתור הרגשת חובה , הרי על צד האמת הוא עושה מה שהוא עושה משום ש'דברים בגר והוא עשוי להפיק מזה טובת הנאה לעצ מו . ההנחה נכונה ו המסקנה מוטעית . בתשובה לכך טוענת האסכולה האחרת , כי מא חר שהאדם מסוגל למעשה של נדיבות ...  אל הספר
מוסד ביאליק