2. טבעה של פילוסופיה

תפקידנו הנוסף הוא למצות ולהביע במפורש את מושכל הפילוסופיה המרומז בעיו נים אלה . למעשה כבר תיארנו—אף אם לא הגדרנו —את הפילוסופיה במונחי הבע יות שהיא עוסקת בהן , והצבענו על כך שבעיות אלו מקורן בניגודים ובסיבוכים של החיים החברתיים . הבעיות הן עניינים כגון יחסי רוח וחומר , גוף ונשמה , האנושות והטבע הפיסי , הפרט והכלל , הלכה — או ידיעה , ומעשה — או עשייה . השיטות הפילו סופיות המנסחות בעיות אלו מתארות בעצם את התכונות והלבטים העיקריים של הנוהג החברתי בזמנן . הן מביאות לידי תודעה ברורה מחשבות שהורגלו בהן בני אדם מכוח טיב ניסיונם יום יום , מחשבות על הטבע ועל עצמם ועל אותה ממשות שלפי השגתם היא כוללת את שניהם או חולשת עליהם . נמצא שהפילוסופיה הוגדרה , כפי שניתן לשער , במושגים המניחים מידה מסוימת של שלמות , כוללות והחלטיות בחומר ובמיתודה כאחד . ביחס לחומר , פילוסופיה היא מאמץ להבין הבנה כוללת — כלומר , לקבץ יחד את הפרטים הרבים והשונים של העולם ושל החיים לכ 1 ל כולל אחד , שיהווה אחדות אחת או שיעמיד , כמו בשי טות הדואליסטיות , את ריבוי הפרטים על מספר קטן של יסודות החלטיים . מבחינת התכוונותם של ...  אל הספר
מוסד ביאליק