סיכום

משמעו של מקצוע הוא כל צורה של פעילות רצופה , המספקת שירות לאחרים ומ עסיקה כוחות אישיים לשם השגת תוצאות . בשאלת היחס של מקצוע לחינוך מתרכ זות הבעיות השונות , שנידונו קודם לכן , בעניין הזיקה שבין מחשבה ובין פעילות הגוף / שבין פיתוח ההכרה של היחיד ובין חיים חברתיים , שבין תרבות עיונית ובין התנהגות מעשית בעלת תוצאות מסוימות , ? שבין עמל לשם פרנסה ובין הפקת הנאה רצויה משעות הפנאי . בדרך כלל , ההתנגדות להודאה במקומן של רשויות החיים המקצועיות בחינוך ( פרט לשלושת המקצועות התועלתיים שבבית הספר היסודי — קריאה , כתיבה וחשבון ) מסייעת לשמירת האידיאלים האריסטוקראטיים של העבר . ואילו בימינו קיימת תנועה לטובת משהו הקרוי אימון מקצועי , שאילו היה מתגשם , היה מקפיא אידיאות אלו ומלבישן צורה מותאמת למשטר התעשייתי הקיים . תנועה זו היתה מקיימת את החינוך המסורתי , הליבראלי או התרבותי , לגבי אותם מעטים שידם משגת ליהנות ממנו , והיתה מקנה להמונים חינוך טכני אומנותי מוגבל לע בודות מקצועיות , הנעשות בפיקוחם של אחרים . סכימה זו מציינת אל נכון את הנ צחת החלוקה החברתית הישנה יחד עם מקבילותיה — השניות השכלית והשנ...  אל הספר
מוסד ביאליק