3. הזדמנויות וסכנות שבהווה

לשעבר היה החינוך הרבה יותר מקצועי בפועל ממש מאשר בשמו המפורש . ( א ) חי ביר ההמונים היה תועלתי באופן מובהק . אמנם , יותר משקראוהו בשם חינוך , כינוהו שימוש אומנים , או שוליות , או סתם לימוד מתוך ניסיון . בתי הספר הורו לתלמידי הם ראשית דעת בקריאה , כתיבה וחשבון , עד כמה שלימודים אלה היו יסודות משותפים לכל מיני עבודה . ההשתתפות באיזה שטח עבודה מיוחד , בהשגחת אנשים אחרים , היתה השלב שמחוץ לבית הספר של חינוך זה . שני השלבים השלימו זה את זה ! עבודת בית הספר , באופייה המוגבל והפורמאלי , היתה גם היא בגדר שוליות לשם לימוד מקצוע , לא פחות מזו שנקראה כך במפורש . ( ב ) אף החינוך של המעמ דות השולטים היה במידה מרובה מקצועי לפי מהותו — אלא שנסתבבו הדברים כך , שעסקיהם של מעמדות אלה , עסקי שלטון ותענוגות , לא נקראו בשם מקצועות . בשם מקצועות או תעסוקות נקראו רק אותם דברים שהיתה כרוכה בהם עבודת כפיים , עבודה לשם קבלת שכר בצורכי מחיה או בתמורת ממון , וכן עיסוקים שיש בהם משום שירות אישי לאנשים מיוחדים . זמן רב , למשל , עמדה מלאכת הרופא והמנתח בדרגה אחת עם זו של השמש או הגלב — במקצת משום שיש לה שייכות גד...  אל הספר
מוסד ביאליק