3. הבעיה החינוכית כיום

על צד האמת אין הניסיון יודע כל חילוק בין עניינים אנושיים ובין עולם שהוא טב עי ומוכני בלבד . ביתו של אדם הוא הטבע , מטרותיו ותכליותיו — הגשמתן תלויה בתנאי הטבע . אם מבודדים אותן מתנאים אלה , הן נעשות חלומות ריקים והזיות תפ לות . מבחינת הניסיון האנושי , ולכן גם מבחינת המאמץ החינוכי , ההבדל האחד שאפ שר להבדיל בדין בין טבע לאדם הוא ההבדל שבין התנאים , שיש להביאם בחשבון בעיצובן ובהגשמתן של מטרותינו המעשיות , לבין המטרות עצמן . השקפה זו מת אשרת על ידי תורת ההתפתחות הביולוגית , המלמדת שהאדם רצוף לטבע ואינו בחי נת זר הנכנס לתוך תהליכיה מבחוץ . מחזקת אותה המיתודה הניסויית של המדע , המוכיחה שהדעת באה בזכות המאמץ לכוון את הכוחות הפיסיים בהתאם למושכלות העולים על הדעת אגב עיסוק בעצמים טבעיים לשום תועליות חברתיות . כל צעד קדימה במדעי החברה — במקצועות הקרויים היסטוריה , כלכלה , מדיניות וסוציולו גיה — מראה , שבבעיות חברתיות ניתן לטפל טיפול מושכל רק במידה שאנו משתמ שים במיתודה של איסוף נתונים , העלאת השערות ובחינתן במעשה —וכל זה הוא מתכונתו של מדע הטבע , וכן במידה שאנו מנצלים לתקנת הציבור את היד...  אל הספר
מוסד ביאליק