פרק עשרים ואחד מקצועות־הטבע ומקצועות־החברה נאטוראליזם והומאניזם

כבר הצבענו דרר אגב על הפולמוס שבין מדעי הטבע והמקצועות הספרותיים בדבר מקומם בתכנית הלימודים . הפתרון שהושג עד כה כל עיקרו פשרה מוכנית למדי , שלפיה נחלק שדה המריבה בין הלימודים שהנושא שלהם הוא הטבע ובין הלימודים שנושאם הוא האדם . כך מזמן לנו המצב הקיים דוגמה נוספת לתיאום חיצוני של ער כים חינוכיים ומעיר דעתנו על הפילוסופיה בדבר הקשר שבין הטבע ובין ענייני אדם . בדרך כלל ניתן לומר , שהחלוקה החינוכית משתקפת בפילוסופיות הדואליס טיות . רוח האדם והעולם נחשבים לשתי רשויות בלתי תלויות של המציאות שיש בי ניהן נקודות מגע מסוימות . מנקודת מבט זו טבעי הדבר , שלכל תחום מציאות תהיה חטיבת מקצועות מיוחדת משלו % אף טבעי הוא , שיהיו מביטים בחשדנות על התרח בותם של מקצועות הטבע ויראו בכך סימן של נטייה מצד הפילוסופיה החמרנית להסיג את גבולה של מלכות הרוח . כל תורה חינוכית , הנותנת דעתה על תכנית חי ניר מאוחדת יותר מזו המקובלת כיום , חובה עליה להידרש לשאלת היחס של אדם אל הטבע .  אל הספר
מוסד ביאליק