סיכום

היוונים נתפסו להתפלספות מחמת הכישלון הגדל והולך של אמונותיהם ומנהגיהם המסורתיים להתקין סדר בחייהם . כר הגיעו לידי גינויו של המנהג ולידי בקשת מקור סמכות אחר בחיים ובאמונה . מכיוון שביקשו קנה מידה שכלי למקור סמכות זה , ומכיוון שזיהו את המנהגים , שכבר הוכח שאין לסמוך עליהם , עם הניסיון , סופם שהגיעו לידי הבדלה חריפה בין התבונה והניסיון . ככל שגדל כבודה של התבונה , כן ירד ערכו של הניסיון . מאחר שהניסיון זוהה עם מה שבני אדם עושים ונעשים במצבי חיים מיוחדים ומשתנים , פגע הזלזול הפילוסופי גם בעשייה . השפעה זו , בצי רוף השפעות רבות אחרות , גרמה לכך שבחינוך הגבוה ניתן משפט הבכורה לכל המיתודות והנושאים שמיעטו להזדקק להסתכלות חושית ולפעילות גופנית . התקופה החדשה ראשיתה מרד בהשקפה זו ו היא הזדקקה אל הניסיון ותקפה את מה שנקרא בשם מושגים שכליים צרופים , ונימוקה עמה , שהללו טעונים איזון ואישור על ידי התוצאות של ניסיונות מוחשיים או שאינם אלא ביטויים של משפטים קדומים ושל אינטרסים מעמדיים מושרשים והם מתקראים שכליים כדי להחזיק מעמד . אך מסי בות שונות גרמו לכך שהניסיון ייחשב כצורה של הכרה בלבד , אגב השמט...  אל הספר
מוסד ביאליק