3. הפרדתם וארגונם של ערכים

אפשר , כמובן , למיין באופן כללי את צורות החיים החשובות למיניהן . יש תועלת מסוימת במיון כזה , כשמבקשים להגיע לסקר רחב של המטרות ( עיין למעלה , עמ' ( 82 בשביל להוסיף רחבות וגמישות למפעל החינוך . אבל טעות גדולה היא לראות בערכים אלה מטרות סופיות , שהסיפוקים הממשיים שבחווית הניסיון משועבדים להם . אין הם אלא הכללות מכוונות פחות או יותר של טובות מוחשיות . בריאות , ער שר , יעילות , חברתיות , תועלתיות , תרבות ואפילו האושר עצמו —הם רק מונחים מופשטים המסכמים המוני פרטים . הרואה בדברים אלה קני מידה לקציבת ערכם של הנושאים המעשיים ושל התהליך החינוכי , משעבד להפשטה את העובדות הממשיות , שמהן נגזרת ההפשטה . אין הם משום בחינה של ממש קני מידה לקציבת ערכים > הללו מצויים , כפי שכבר ראינו , בהשגות המיוחדות המולידות טעמים והרגלים של העדפה . אבל נודעת להם חשיבות כנקודות מבט הנישאות מעל לפרטי החיים , שניתן לסקור מהן את השטח ולראות כיצד מתחלקים בו הפרטים המרכיבים אותו ואם הה לוקה ערוכה בשיעורים מתאימים . כל מיון שהוא אי אפשר שיהיה לו אלא תוקף ארעי בלבד . הדברים שלהלן עשויים להבהיר את העניין . יכולים אנו לומר ש...  אל הספר
מוסד ביאליק