2. קציבת־ערכם של לימודים

בתורת הערכים החינוכיים נכללת לא בלבד הצעת טיבה של הערכה n שמעמידה אמת מידה לקציבת ערכים יי" בעתיד , אלא גם הצעת הכיוונים המיוחדים שקצי בות ערכים אלו חלות בהם . להעריך — משמע , קודם כול ו להחשיב , להוקיר , אבל עוד משמע לו , והוא — לחשב , לאמוד . הווה אומר , המלה מציינת את הפעולה של הוקרת דבר מה , של ייחוס חשיבות לדבר , וגם את הפעולה של חריצת משפט על טיב הערך ושיעורו בהשוואה לאיזה דבר אחר . להעריך במובן האחרון — פירושו : לקצויב ערך , לשום . הבחנה זו מתאימה להבחנה שמבחינים לפעמים בין ערכים עצ מיים לבין ערכים אמצעיים . ערכים עצמיים אינם נושאים לשיפוט ו אי אםשר ( מכיוון שהם עצמיים ) להשחי תם או לראותם כגדולינדיותר וקטנים יותר , טובים יותר או רעים יותר . אלה הם דברים , שאין ערו י ך להם ו ודבר בן בלי ערוי ר הוא לא יותר ולא פחות מכל בךבלי ערוך אחר . אך יש מקרים הכופים עלינו בחירה : אנו חייבים לה valutions ??* depreciation ?? appreciation ניח דבל אחד וליטול דבר אחר . מצב זה קובע סדר של העדפה , של גדול יותר וקטן יותר , של טוב יותר ורע יותר . דברים העומדים לשיפוט או להכרעה יש לאמוד אותם ביח...  אל הספר
מוסד ביאליק