1. מהותה של השגה או הערכה

חלק גדול מניסיוננו בא בעקיפין ! תלוי הוא בסימנים העומדים בין הדברים ובינינו , סימנים המסמלים או מייצגים את הדברים . אינו דומה מי שעסק בעצמו במלחמה והיה נתון לסכנותיה ולסבלותיה , למי שקרא או שמע על מלחמה . הלשון כולה וכל הסמלים הם מכשירים של ניסיון עקיף 1 הניסיון הנרכש על ידיהם נקרא בלשון טכנית ניסיון , 'אמצעי' והוא מנוגד לניסיון ישיר ובלתי אמצעי , שאנו משתתפים בו מקרוב ובאופן חיוני , בלי מיצועם של אמצעים מייצגים . כבר ראינו שהיקפו של ניסיון אישי , ישיר וחיוני , הוא מוגבל מאוד . אלמלא תיווכם של גורמים המייצגים דברים נעדרים ורחוקים , היה ניסיוננו נשאר כמעט ברמת ניסיונם של בעלי החיים . כל צעד בדרך מן הפראות לתרבות תלוי בהמצאת 'מתווכים / המרחיבים את תחומו של הניסיון הבלתי אמצעי ומעניקים לו משמעות עמוקה ורחבה יותר , עם שמקשרים אותו realization and appreciation ** interest * בדבלים שאפשר רק לסמנם או לסמלמ . עובדה זו היא בלי סםק סיבת הנטייה לזהות אדם חסר תרבות עם אדם שאינו יודע קרוא וכתוב — עד כדי כך תלויים אנו בדב רים שבכתב ברכישתו היעילה של ניסיון מסומל או עקיף . עם זאת ( כפי שכבר נזדמן לנ...  אל הספר
מוסד ביאליק