פרק שמונה־עשר ערכים חינוכיים

השיקולים הכרוכים בדיון על ערכי חינוד כבר הועלו בדיוננו על מטרות ואינטרסים . הערכים המיוחדים הנידונים על פי רוב בתורות החינור תואמים את המטרות שמצדדים על פי רוב בזכותן . אלה הם דברים כגון תועלתיות , תרבות , דעת , הכשרה ליעילות חברתית , משמעת או כוח רוחני , וכדומה . אותו אספקט של מטרות אלו , שמקנה להן את ערכן כבר עסקנו בו בניתוחנו על טבעו של עניין , ואין כל הבדל בדבר , אם מדברים על אמנות בחינת עניין או זיקה , או שרואים בה ערך . אך יקרה שהדיון על ערכים יתרכז ברגיל מסביב לשאלה על המטרות השונות , שמקצועות מיוחדים בתכנית הלימודים משמשים להן אמצעים . תור כדי מאמץ ללמד זכות על מקצועות אלה נוהגים להצביע על התועללת החשובות לחיים , שצומחות מלימודם . דיון מיוחד על ערכים חינוכיים נותן אפוא הזדמנות לבדוק מחדש את הדיון הקודם על מטרות ועניינים , מצד אחד , ועל תכנית הלימודים , מצד שני , עם שנקשר אותם זה בזה .  אל הספר
מוסד ביאליק