2. אופיין המשלים של ההיסטוריה והגיאוגראפיה

היסטוריה וגיאוגראפיה — ואנו כוללים בגיאוגראםיה , מטעמים שיצוינו מיד , גם את לימודי הטבע — הריהם המקצועות האינפורמאטיביימ par excellence של בתי הספר . בחינת החומר שלהן ודרך שימושו תחוויר לנו שההבדל בין חדירתה של אינ פורמאציה זו לתוך הניסיון החי ובין אגירתה בעלמא בגושים נפרדים תלוי בכך , אם מקצועות אלה נאמנים לזיקת הגומלין שבין האדם לטבע , הנותנת ללימודים הללו את זכות קיומם . ברם , אין לד מקצוע אחר שתהא צפויה לו סכנה מרובה כל כן , שחומר הלימוד שלו יתקבל כחומר חינוכי מתאים אך ורק משום שכבר נעשה הרגל ללמדו וללמדו . הדעה שיש כאן טעם ונימוק פילוסופי , בזכות התפקיד שממלא החומר בשינוי רב ערך של הניסיון — נחשבת כרעיון שווא , או כסתם מלל רברבן בזכותו של דבר שנעשה ממילא . המלים 'היסטוריה' ו'גיאוגראפיה' מעלות על הדעת רק את החומר שאושר מטעם המסורת בבתי הספר . ריבויו וגיוונו של חומר זה מר חיקים את הבריות מן הניסיון לבדוק , מה בעצם הוא מייצג וכיצד אפשר ללמדו באופן שימלא את תעודתו בניסיונם של התלמידים . אך אם הרעיון על דבר כיוון חברתי ומאחד בחינוך אינו יומרה מגוחכת , הרי שמקצועות אלה , היסטוריה וגי...  אל הספר
מוסד ביאליק