2. העיסוקים המצויים ושימושם

רשימת הפעולות שכבר מצאו את דרכן לבית הספר מראה עד כמה רחב השדי , שלפנינו . יש עבודה בנייר , בקרטון , בעץ , בעור , באריג ובחוט , בחומר ובחול ובמת כות , בעזרת כלי מלאכה ובלי כלים . תהליכי העבודה הם קיפול , גזירה , ניקוב , מדידה , עיצוב , כיור , עשיית תבניות , חימום וקירור , וכן הפעולות בכלי עבודה כגון פטיש , משור , פצירה ועוד . טיולים , גננות , בישול , תפירה , הדפסה , כריכת ספרים , אריגה , צביעה , ציור , זמרה , המחזה , סיפורי מעשיות , קריאה וכתיבה בעיסוקים פעלתניים בעלי מטרות חברתיות ( ולא בתרגילים בעלמא , לשם רכישת מיומנות שתנוצל בע תיד , ( נוסף על המשחקים והשעשועים השונים שלא יימנו מרוב —כל אלה מציינים כמה אופני עיסוקים . בעיתו של המחנך היא להעסיק תלמידים בפעולות אלו באופן שירכשו בעבודתם תבונת כפיים ויעילות טכנית וימצאו בה סיפוק בלתי אמצעי נוסף על הכשרה לשם הפקת תועלת לאחר זמן —אך על מנת שכל הדברים הללו יהיו כפופים לחינוך , כלומר לתוצאות שכליות ולטיפוחה של רוח חברתית . מה משמעו של עיקרון זה ? ראשית , העיקרון מחייב את ביטולם של כמה מנהגים . פעולות הממלאות הוראה או צו מפורש , או שהן מע...  אל הספר
מוסד ביאליק