1. מקומם של עיסוקים פעלתניים בחינוך

בדור שעבר נשתנתה תכנית הלימודים שינוי ניכר : במקצת — בזכות מאמציהם של דורשי תיקונים בחינוך , במקצת — משום ההתעניינות המרובה שגילו בפסיכולוגיה של הילדות , ובמקצת — הודות לניסיון הבלתי אמצעי בכיתה . כל שלושת הגורמים הללו לימדו לקח אחד : שרצוי כי נקודת המוצא תהיה ניסיונם ויכולתם של הלומדים עצ מם ! ובעקבות הכרה זו הונהגו צורות פעילות , במשחק ובמלאכה , הדומות לאלו שילדים ונערים עוסקים בהן מחוץ לבית הספר . במקום כוחות נפש כלליים , קיימים ומוכנים , כגרסת התורה הישנה , העמידה הפסיכולוגיה החדשה מערכה מורכבת של מגמות אינסטינקטיביות ואימפולסיביות . הניסיון הראה , שבשעה שניתנת לילדים הזדמנות לפעילויות פיסיות , המעסיקות את האימפולסים הטבעיים שלהם — ההליכה לבית הספר היא עונג , מעמסת המינהל פוחתת והולכת והלימוד נעשה נוח יותר . אפשר שלעתים נזקקים למשחקים , לשעשועים ולעיסוקים קונסטרוקטיביים רק מטעמים אלה , והעיקר הוא הפגת השעמום והמתח של עבודת בית ספר 'תקינה / אבל אין כל סיבר . להיזקק לאמצעים אלה בתורת שעשועים נעימים בלבד . חקר חיי הרוח הראה בעליל את חשיבותן היסודית של הנטיות הטבועות מלידה — לחפש ולב...  אל הספר
מוסד ביאליק