4. חומר־הלימוד מבחינה חברתית

בפרקים הבאים של ספרנו נעלה כמה פעולות ולימודים בבית הספר ונדון עליהם בתורת שלבים רצופים באותה התפתחות של דעת , שזה עתה ייחדנו עליה את הדי בור . נשאר לנו להוסיף מלים אחדות על חומר הלימוד מבחינה חברתית , הואיל והע רותינו הקודמות נגעו בעיקר בצד האינטלקטואלי של חומר זה . יש הבדל ברוחב ובעומק אפילו בדעת חיונית , אפילו בנתונים ומושכלות שיש להם שייכות לבעיות של ממש והם מודרכים על ידי מטרות . כי יש הבדל בהיקפן החברתי של מטרות ובחשיבותו החברתית של בעיות . כשמצוי לפניך מרחב רב כזה של חומר בשביל שתבחר מתוכו , חשוב הדבר שהחינוך ( בייחוד בכל השלבים שמחוץ לספציאליים ביותר ) ישתמש בקנה מידה של ערך חברתי . כל אינפורמאציה וחומר מדעי שיטתי — עיבודם וסידורם נעשים בתנאים של חיי חברה ומסירתם נעשית באמצעים חברתיים . אבל עדיין אין זה מוכיח , שיש ערך שווה לכולם מבחינת עיצוב תכונתם והספקת ציודם של בני החברה הקיימת . הסכימה של תכנית לימודים צריכה לשים לב לסיגולם של הלימודים לצורכי החיים החברתיים הקיימים : היא חייבת לברור — מתוך כוונה של שיפור חיינו המשותפים , כדי שייטב העתיד מן העבר . יתר על כן , התכנית צריכ...  אל הספר
מוסד ביאליק