1. האחדות של חומר־הלימודים והמיתודה

על שלושה דברים ענייני בית הספר עומדים : על חומר הלימוד , על המיתודות , ועל המינהל או השלטון . בשני העניינים הראשונים עסקנו בפרקים האחרונים . לא נשאר לנו אלא לחלצם מן ההקשר שבו נזכרו ולדון על טיבם במפורט . נתחיל בענייו המי vcoc לפי שהוא קרוב יותר לדיוני הפרק האחרון . אך בטרם נעשה זאת , מוטב שנסב תשומת לב מיוחדת למסקנה אחת הנובעת מן התיאוריה שלנו , והיא : הקשר ההדדי שבין חומר הלימוד והמית 1 דה . הדעה שהשכל ועולם העצמים והאנשים הם שתי רשויות נפרדות ובלתי תלויות זו בזו —תיאוריה הידועה בפילוסופיה בשם 'שניית' — כלולה בה המסקנה , שהמיתודה וחומר ההוראה הם עניינים נפרדים . אין חומר הלימוד אלא מיין שיטתי מוכן ומוגמר של העובדות והעקרונות אשר לעולם הטבע והאדם . בהתאם לכד' תחום עניינה של המיתודה הוא התבוננות בדרכים שניתן להגיש בהן חומר לימוד מוכן מראש זה , כדי שיטביע רישומו בשכל על הצד הטוב ביותר ! או התבוננות בדרכים שאפשר להפעיל בהן את השכל הפעלה חיצונית על החומר , באופן שיקל את רכישת החומר ואת השליטה בו . אפשר להסיק — לפחות להלכה ממדע הגורס את השכל כמשהו שקיים ועומד בפני עצמו , תורה שלמה של מית ...  אל הספר
מוסד ביאליק