סיכום

תהליכי ההוראה נעשימ מאוחדים במידה שהם שקודים על יצירת הרגלי חשיבה טובים . אף על םי שרשאים אנו לדבר , בלי להיכשל בטעות , על המיתודה של המח שבה , הרי העיקר הוא שהחשיבה עצמה היא המיתודה של ניסיון חינוכי . יסודי המיתודה הם משום כך זהים עם יסודי העיון , ואלה הם ו ראשית , שיהיה התלמיד נתון במצב מובהק של ניסיון — שתהיה פעילות רצופה אשר הוא מעוניין בה לשמה ! שנית , שתתפתח במצב זה בעיה מובהקת , כגירוי למחשבה ! שלישית , שיהיה לו לתל מיד הןדע ושיערוך את התצפיות הדרושות לשם טיפול בבעיה , רביעית , שיעלו על דעתו הצעות פתרון ויהיה אחראי לפיתוחן באורח מסודר : חמישית , שתהיה לו הז דמנות וסיבה לבחון את מושכלותיו על ידי הפעלתם הלכה למעשה , לברר את משמ עותם ולגלות מעצמו את תוקפם .  אל הספר
מוסד ביאליק