2. מקומו של העיון בניסיון

כבר ראינו , בפועל אם לא במפורש , שמחשבה או עיון היא הבחנת היחס בין מה שאנו מנסים לעשות לבין מה שמתרחש כתוצאה מכך . אי אפשר לו לניסיון בר משמעות בלא יסוד כלשהו של מחשבה . אבל ניתן להציג זה לעומת זה שני טיפוסים של ניס יונות , לפי שיעור העיון המצוי בהם . כל ניסיונותינו יש בהם שלב של 'חתוך ונסה' — מה שהפסיכולוגים קוראים 'דרך הניסיון והכישלוך . אנחנו עושים משהו , וכשאין הדבר עולה בידינו אגו עושים משהו אחר , וכך אנו מוסיפים לנסות עד שאנו נתקלים במשהו שהצליח ) אז אנו מקבלים דרך זו כאמת מידה ניסיונית בסדר העבודה שלא חר מכן . קצת ניסיונות אין בהם אלא תהליך זה של 'קלע ופגע , או . 'החטא אנו רו אים , כי דרך פעולה מסוימת ותוצאה מסוימת קשורות זו בזו , אבל אין אנו רואים איך הן קשורות . אין אנו רואים את פרטי הקשר 1 . חסרות חוליות החיבור . הבחנתנו היא כללית ביותר . במקרים אחרים אנו מעמיקים יותר את הסתכלותנו . אנו מנתחים , בשביל שנראה מה הוא בדיוק אותו דבר התופס מקום ביניים , באופן שהוא מחבר את הסיבה ואת המסובב , את הפעילות ואת התוצאה . התפשטות זו של הסתכלותנו עושה את ראיית הנולד למדויקת ולמקיפה יותר...  אל הספר
מוסד ביאליק