סיכום

מטרות כלליות או מקיפות הן נקודות מבט לסקור מהן את המטרות המיוחדות של החינוך . מכאן שאם מבקשים לבחון את ערכה של הצורה שבד . נוסחה איזו מטרה רחבה , יש לראות אם היא ניתנת להיתרגם בקלות ובעקיבות לאורחות פעולה שמטרה אחרת מורה עליהם . העמדנו למבחן זה שלוש מטרות כלליות : התפתחות בהתאם לטבע , יעילות חברתית , ותרבות או התעשרות רוחנית אישית . בכל מקרה ראינו שהמטרות , כשהן מנוסחות ניסוח חלקי , באות לידי התנגשות הדדית . הניסוח החלקי של התפתחות טבעית רואה את הכוחות הפרימיטיביים , בהתפתחותם הספונטאנית כביכול , כמטרה אחרונה . מנקודת מבט זו , כל אימון שעושה אותם מועילים לאחרים משמש מעצור אי נורמאלי , ואימון המשנה אותם שינוי עמוק על ידי טיפוח מחושב מקלקל את השורה . אך משעה שאנו מכירים , שפעילויות טבעיות פירושן פעילויות טבועות המתפתחות רק על ידי השימושים שבהם מטפחים אותן — הניגוד נעלם מיד . בדומה לזה : יעילות חברתית , המוגדרת במונחים של עשיית שירות חיצוני לאחרים , מנוגדת בהכרח למטרד , של העשרת משמעות הניסיון , בעוד שתרבות הנתפסת כשכ לולה הפנימי של הרוח מנוגדת לנטייה של חברתיות . אך יעילות חברתית כמטרד ...  אל הספר
מוסד ביאליק