פרק תשיעי התפתחות טבעית ויעילות חברתית - מטרות החינוך