סיכום

מטרה מציינת תוצאה של כל תהליך טבעי , המובאת לידי תודעה והנעשית גורם בקביעת תצפית בהווה ובבחירת דרכי הפעולה . היא מסמנת שהפעילות היא מושכלת . משמעה במיוחד צפיית התוצאות האלטרנאטיביות העשויות להתקבל מפעולה במצב נתון בדרכים שונות , והשימוש בצפייה זו לכיוונן של פעולות התצפית והניסוי . הרי שמטרה אמיתית מנוגדת בכל פרט למטרה המוטלת על תהליך הפעולה מבחוץ . מטרה זו קבועה ונוקשה ו אין היא גירוי לשכל במצב הנתון , אלא פקודה שניתנה מבחוץ לעשות דברים כאלה וכאלה . במקום להיות קשורה במישרין בפעילויות שבהווה , היא רחוקה ומנותקת מן האמצעים שעל ידיהם ניתן להשיגה . תחת להציע פעילות חפ שית יותר ומאוזנת יותר , היא משמשת גבול לפעילות . בתחום החינוך — שכיחותן של מטרות אלו הכפויות מבחוץ מביאה לידי הדגשת עניין ההכנה לעתיד רחוק , והיא אחראית לכך שעבודתם של המורה והתלמיד כאחד הופכת עבורת עבד מוכנית .  אל הספר
מוסד ביאליק