5. החינוך מבחינה לאומית וחברתית

כיוון שפגה ההתלהבות הראשונה לחופש , נתגלתה חיש מהר חולשתה של תורה זו בצד הקונסטרוקטיבי שבה . אם אנו מניחים הכול בידי הטבע בלבד — הרי אנו שוללים , אחרי ככלות הכול , את עצם הרעיון של חינוך ! אנו שמים מבטחנו במקרי המסיבות . דרושה היתה לא רק שיטה מסוימת — דרוש היה גם איזה מנגנון חיובי , איזה מוסד מנהלי לשם קידום מהלכו של החינוך . 'התפתחותם המלאה וההרמונית של בל , 'הכוחות שהקבלתה החברתית היא אנושות נאורה ומתקדמת , חייבה ארגון מסוים לשם מימושה . יכולים אנשים פרטיים , פה ושם , להיות נושאי הבשורה , אבל אין בידם לעשות את המלאכה גופה . יכול היה אדם כפסטאלוצי לערוך ניסויים ולעורר בני אדם בעלי נטייה לפילאנתרופיה , עתירי נכסיב ויכולת , שילכו בעקבותיו . אבל אפילו פסטאלוצי ראה , שכל ניסיון ממשי להגשים את האידיאל החינוכי החדש זקוק לתמיכתה של המדינה . מימושו של החינוך החדש , המיועד ליצור חברה חדשה , תלוי בסופו של דבר בפעולותיהן של המדינות הקיימות . התנועה למען הרעיון הדימוקרא טי היתד . בהכרח לתנועה למען בתי ספר שסידורם והנהלתם ביד הציבור . עד כמה שהדברים אמורים באירופה מצינו שהמצב ההיסטורי זיהה את הת...  אל הספר
מוסד ביאליק