1. המשמעויות של התאגדות אנושית

חברה היא מלה אחת , אבל כלולים בה דברים הרבה . בני אדם מתחברים יחד בכל מיני דרכים ולשם כל מיני מטרות . אדם אחד מעוניין בכמה וכמה קבוצות שונות , שחבריהן שונים זה מזה תכלית שינוי . תכופות נראה הדבר , כאילו אין להן לקבוצות אלו שום דבר משותף חוץ מזה שכולן צורות של חיים חברתיים . בתוך כל ארגון חברתי פחות או יותר גדול קיימות הרבה קבוצות קטנות יותר : לא רק פילוגים פו ליטיים , אלא גם אגודות תעשייתיות , מדעיות , דתיות . יש מפלגות פוליטיות בעלות מטרות שונות , יש מעמדות חברתיים , חבורות , כנופיות , קורפוראציות , שותםויות , קבוצות הקשורות יחד בקשרי משפחה , וכיוצא בהם עד אין קץ . בהרבה מדינות חד שות וכן בכמה מדינות עתיקות קיימת רבגונות של אוכלוסיות , של לשונות , של דתות , של חוקי מוסר ומסורות . מבחינה זו , כמה יחידות פוליטיות שניות במעלה — כגון אחת מן הערים הגדולות שלנו — הן יותר בבחינת קיבוץ של חברות מחוברות חיבור רופף , משהן עדה מאוחדת ומלוכדת במעשה ובמחשבה 1 t עיין למעלה , עמ' 19 המונחים 'חברה / 'קהילה' הם אפוא מונחים המשתמעים לשתי פנים . יש להם מובן של קילוס או דרישה וגם מובן של תיאור : משמעות...  אל הספר
מוסד ביאליק