פרק שביעי המושג הדימוקראטי בחינוך

עד כאן נתננו דעתנו , פרט לסטיות מקריות , בעיקר על החינוך כפי שהוא עשוי להת קיים באיזו קבוצה חברתית שהיא . עכשיו עלינו לברר את ההבדלים הקיימים ברוח , בחומר ובמיתודה של החינוך , כסי שהוא מתנהל בטיפוסים שונים של חיי חברה . כשאנו אומרים שהחינוך הוא תפקוד חברתי , שכן הוא מבטיח את כיוונם והתפתחותם של הבלתי מבוגרים על ידי השתתפותם בחיי הקבוצה שהם שייכים לה , הרי זה כאילו אמרנו שהחינוך משתנה והולך בהתאם לטיב החיים השורר בקבוצה . ובייחוד נכון הדבר שחברה , שהיא לא רק משתנית אלא גם נושאת את נפשה לשינוי העשוי לתקן אותה , יהיו לה מידות ומיתות של חינוך השונות מאלה של חברה , השואפת רק לקיים את מנהגיה . בשביל שהרעיונות הכלליים שקבענו יהיו ראויים לשימוש בפ עולת החינוך שלנו , עלינו להסתכל מקרוב בטיבם של החיים החברתיים כיום .  אל הספר
מוסד ביאליק