2. חינוך בחינת תחזורת וצפייה־לאחור

צירוף מוזר של רעיונות ההתפתחות . והעיצוב על ידי כוחות מבחוץ הוליד בחינוך את תורת התחזורת , מבחינה ביולוגית ותרבותית . rrrn מתפתח , אך התפתחותו הנאותה מתבטאת בחזרה , שלב אחרי שלב , על התפתחותם הקודמת של חיי בעלי החיים ושל ההיסטוריה האנושית . החזרה הראשונה מתקיימת באופן פיסיולוגי ; את האחרונה יש לחולל על ידי חינוך . העובדה הביולוגית אשר לפיה כאילו חוזר הפרט , בדרך גידולו מעובר פשוט עד לבגרות , על תולדות התפתחות חייהם של בעלי החיים , עם שהצורות מתקדמות מן הפשוטה ביותר עד למורכבת ביותר ( או , בלשון טכנית , האוטיגנסיס מקביל לפילוגנסיס ) — עובדה זו אינה מעניינת אותנו אלא במי דה שהיא מציבה , לפי ההנחה , יסוד מדעי לחזרה התרבותית על העבר . חזרה תרבו תית—הווה אומר , קודם כול , שילדים בגיל מסוים שרויים במצב הרוחני והמוסרי של פראות ו האינסטינקטים שלהם הם של נוודים ושודדים , מפני שאבותיהם חיו פעם חיים כאלה . ומכאן —זוהי המסקנה שמסיקים — חומר הלימוד המתאים לחינוכם בפרק זמן זה הוא אותו חומר שנוצר על ידי האנושות בשלב המקביל , ובייחוד החומר הספרותי של המיתוס , האגדה העממית והשירה . לימים עובר היל...  אל הספר
מוסד ביאליק