1. חינוך בחינת עיצוב

אנו עוברים עכשיו לתורה אחת , השוללת את קיומם של כוחות נפש ומטעימה את התפקיד המיוחד במינו של חומר הלימוד בפיתוח נטייה שכלית ומוסרית . לפי תורה זו , החינוך אינו תהליך של התגלות מבפנים , אף לא אימון של כוחות המצויים בנפש עצמה . הוא בעצם עיצובה של הנפש על ידי שהוא מכונן צירופים מסוימים או קשרי תוכן באמצעות חומר מוגש מבחוץ . החינוך מתקיים על ידי הוראה , במובנה הפשוט והמדויק של ?!?«» : instruction r ^ an שבו י נים בנפש מבחוץ . אין חולק על כך , שחינוך מעצב את הנפש , י הן זהו המושג שכבר הוצע על ידינו . אבל העיצוב לפי תורה זו יש לו משמעות טכנית , ומובנו משהו שפועל מבחוץ . הרבארט הוא נציגה ההיסטורי הטוב ביותר של תורה מסוג זה . הוא שולל לחלוטין את קיומם של כוחות נפש טבועים . הנפש מחוננת רק בכוח של יצירת איכויות שונות בתגובה לישויות השונות הפועלות עליה . תגובות אלו , השונות באיכותן , נקראות ' מוצגים' h . ( Vorsteiiungen ) מוצג , כיוון שנוצר , הריהו מתמיד בקיומו ! יכול הוא להידחק אל מתחת ל'סף' התודעה על ידי מוצגים חדשים וחזקים יותר , שנוצרו על ידי תגובת הנפש לחומר חדש , אבל פעילותו נמשכת על ידי כ...  אל הספר
מוסד ביאליק