סיכום

הדעה הגורסת , שתוצאת התהליך החינוכי היא הכושר לחינוך נוסף — עומדת בניגוד לכמה רעיונות אחרים שהשפיעו הרבה על הנוהג החינוכי . הדעה המנוגדת הראשונה שטיפלנו בה היא זו של הכנה או התכוננות לאיזו חובה או זכות שבעתיד . הצבענו על תוצאות רעות מיוחדות , הנובעות מן העובדה , שמטרה זו מסיחה את דעתם של המורה ושל התלמיד כאחד מן הנקודה האחת , שאליה עשויה היא להיות מכוונת בהצלחה הפקת תועלת מצרכיו ואפשרויותיו של ההווה הבלתי אמצעי . הווה אומר , היא מקפ חת את המטרה שהציבה לעצמה . הדעה שחינוך הוא התגלות מבפנים נראה כאילו יש לו דמיון רב יותר למושג הגידול שנתברר למעלה . ברם , כפי שנתפרש בתורו תיהם של םרבל והגל , כרוכה עמה , ממש כמו במושג ההכנה , התעלמות מפעולת הגומלין של הנטיות האורגאניות שבהווה והסביבה שבהווה . איזו כללות משוערת נחשבת כנתונה ומזומנת , ואילו ערכו של הגידול אינו אלא ערך חולף בלבד ! אין הוא מטרה לעצמו , אלא אמצעי בלבד לפרש ולגלות את הסתום והגנוז . מכיוון שמה שאינו גלוי אין להשתמש בו שימוש מדויק , הכרח היה להמציא משהו שייצג אותו . על םי פרבל , ערכם הסמלי והמסתורי של פעולות ודברים מסוימים ( בר...  אל הספר
מוסד ביאליק