סיכום

כוח הגידול תלוי בצורך בעזרת אחרים ובגמישות . שני תנאים אלה הם בעיצומם בימי הילדות והנעורים . גמישות , או הכוח ללמוד מן הניסיון , משמעו עיצוב הרגלים . הרגלים נותנים שליטה על הסביבה , כוח להשתמש בה למטרות אנושיות . הרגלים — צורה כפולה להם ו של התרגלות , או איזןן כללי ומתמיד של הפעילויות האורגאניות כלפי הסביבה , ושל יכולת פעילה לסגל מחדש את הפעילות בהתאם לתנאים חדשים . הצורה הראשונה מספקת את רקע הגידול , י הצורה השנייה היא עצם הגידול . הרגלים פעילים כוללים מחשבה , אמצאה ויזמה להשתמש בכשרונות למטרות חדשות . הם מנוגדים לשגרה , המציינת את הפסקתו של גידול . מכיוון שגידול הוא התכונה האופ יינית של חיים — חינוך וגידול חד הם ; אין לחינוך מטרה מחוצה לו . את ערך החי נוך בבית הספר יש למוד בגודל המידה שהוא יוצר רצון לגידול רצוף ומספק אמצ עים להפעלת הרצון הזה .  אל הספר
מוסד ביאליק