2. הרגלים כביטויים של גידול

כבר ציינו , כי גמישות היא היכולת לקלוט ולהעביר מניסיון קודט גורמים שיש להם השפעה על פעולות מאוחרות . פירושו של דבר , הכושר לרכוש הרגלים או לפתח נטיות מסוימות . עלינו להתבונן עכשיו בקווים הבולטים של הרגלים . קודם כול , הרגל הוא צורך של התמחות בביצוע , של יעילות במעשה . הרגל פירושו כשרון להשתמש בתנאים טבעיים כאמצעים לתכליות . זוהי שליטה פעילה על הסביבה אגב שליטה על אברי-הסעולה . אנו עלולים אולי להבליט את השליטה בגוף על חשבון השליטה בסביבה . אנו חושבים על הליכה' דיבור , נגינה בפסנתר , על האומנויות המיוחדות שהן מטיבם של החרט' הרופא , בונה הגשרים' כאילו הם רק גילויים של תכונות הגוף , כגון קלות , זריזות ודייקנות . וזה נכון , כמובן 1 אבל מידת ערכן של תכונות אלו היא בשליטה החסכונית והיעילה על הסביבה שהן מבטיחות לבעליהן . להיות מוכשר ללכת — הרי זה לשלוט על כמה מסגולות הטבע ו והוא הדין בכל יתר ההרגלים . יש שמגדירים את החינוך כרכישת אותם הרגלים שמביאים להסתגלותו של הפרט אל סביבתו . הגדרה זו מציינת תקופה עיקרית בגידול . חשוב הדבר , שהםתגלות זו תובן במשמעה הפעיל' כשליטה על אמצעים להשגת מטרות . אם א...  אל הספר
מוסד ביאליק