4. כמה מסקנות מעשיות לגבי חינוך

על שום מה קבוצה פראית מקיימת לדורות — פראות , וקבוצה תרבותית — תרבות ז התשובה הראשונה העולה במחשבה היא ללא ספק זו ; משום שפראים הם פראים ) יצורים בעלי אינטליגנציה ממדרגה נמוכה , ואולי גם בעלי חוש מוסרי פגום . אבל חקירה מדויקת העלתה שיש לפקפק בדבר , אם כשרונותיהם מלידה נופלים במידה ניכרת מאלה של האדם התרבותי . חקירה זו קבעה באופן ברור , שההבדלים הטבועים אין בהם כדי להסביר את ההבדל בתרבות . במובן מסוים , שכלם של עמים פראים הוא תוצאה , יותר משהוא סיבה , של מוסדותיהם הנחשלים . פעולותיהם החברתיות הן מסוג כזה , שהן עשויות לצמצם את נושאי עניינם ותשומת לבם ולצמצם על ידי כד את הגירויים להתפתחות שכלית . ואפילו בנוגע לנושאים הנכנסים בהיקף תשומת לבם נוטים המנהגים החברתיים הפרימיטיביים להצמיד את הסתכלותם ואת דמיונם לתכונות שאינן מפרות את השכל . חוסר שליטה על כוחות טבעיים פירושו , שמספר מצומצם בלבד של דברים טבעיים נכנסים לתחומי ההתנהגות החברתית . רק מספר קטן של אוצרות טבעיים נתונימ לשימוש , וגם הם אינם מנוצלים לסי ערכם . התקד מותה של תרבות פירושה , שמספר גדול יותר של כוחות ועצמים טבעיים נהפכו למכש...  אל הספר
מוסד ביאליק