3. חיקוי ופסיכולוגיה של החברה

כבר צייננו את הליקויים של פסיכולוגית לימוד , המביאה את שכלו של היחיד כשהוא ערום , כביכול , במגע עם דברים פיסיים , והמאמינה שמפעולת הגומלין שבין השכל ובין דברים אלה צומחים ידיעות , רעיונות , ואמונות . רק לפני זמן קצר בערך הוכרה ההשפעה המכרעת של התחברות עם אנשים אחרים על עיצובן של נטיות שכליות ומוסריות . אפילו עכשיו עדיין רואים אותה על פי רוב כמין תוספת למה שקוראים מיתודה של לימוד על ידי מגע ישיר עם דברים ! והיא באה רק להשלים את הכרת העולם הפיסי בהכרת בני אדם . כוונת דיוננו היא להראות , שהשקפה כזאת מפרידה הפרדה תפלה ובלתי אפשרית בין אנשים לבין דברים . פעולת גומלין עם דברים יכולה ליצור הרגלים של הסתגלות חיצונית . אבל היא מביאה לידי פעולה בעלת משמעות ומגמה מודעת רק בשעה שמשתמשים בדברים לשם תכלית . והדרך היחידה שבה יכול אדם אחד להשפיע על שכל חברו היא להשתמש בתנאים פיסיים , גולמיים או מלאכותיים , באופן שיעורר פעולת תגובה מסוימת מצדו . אלו הן שתי מסקנותינו העיקריות . ברצוננו להוסיף ולחזקן , עם שנעמידן בניגוד לתיאוריה המשתמשת בפסיכולוגיה של יחסים ישירים מדומים בין אדם לחברו כתוספת לפסיכו לוגי...  אל הספר
מוסד ביאליק