סיכום

התפתחות אותן גישות ונטיות של הקטנים , הדרושות לשם חיי חברה רצופים ומת קדמים , אי אפשר לה שתתרחש על ידי מסירה ישירה של אמונות , רגשות וידיעות . היא מתחוללת במיצועה של הסביבה . הסביבה היא הסך הכולל של התנאים הכרוכים בביצוע הפעילות האופיינית ליצור חי . הסביבה החברתית מכילה את כל הפעילויות של בני חברה מסוימת , הקשורות בביצוע פעילותי של כל אחד מחבריה . השפעתה חינוכית באמת במידה שהפרט נוטל חלק באיזו פעילות משותפת . בתתו את חלקו לפעילות של צוותא מסגל לו הפרט את התכלית המניעה אותה , מתוודע אל שיטו תיה ואל נושאיה , רוכש את המומחיות הדרושה , ורוחה שורה על רגשותיו . העיצוב העמוק והמושרש יותר של הנטיות מופיע , בלא כוונת מכוון , בשעה שהקט ניט נוטלים בהדרגה חלק בפעילויותיהן של הקבוצות השונות שהם משתייכים להן . אך כשהחברה נעשית מורכבת יותר , הכרח הוא להמציא סביבה חברתית מיוחדת , שתהא שוקדת על טיפוח סגולותיהם של הבלתי מבוגרים . שלושה מתפקידיה החשו בים יותר של סביבה חברתית זו הם : להכניס יתר פשטות וסדר בגורמי הנטייה שמבקשים לפתחה ^ לצרוף ולעדן את מנהגי החברה הקיימים וליצור סביבה רחבה ומאוזנת יותר מ...  אל הספר
מוסד ביאליק