3. המצע החברתי כגורם מחנך

היוצא מדברינו עד כאן הוא , שהסביבה החברתית מעצבת את נטיית התנהגותם השכלית והרגשית של יחידים מתוך שהיא מעסיקה אותם בפעולות המעוררות ומעו דדות דחפים מסוימים ו בפעולות שיש להן מטרות מסוימות ושנובעות מהן תוצאות מסוימות . ילד הגדל במשפחת מוסיקאים , חזקה עליו שיהיו מעוררים ומעודדים את כשרונותיו המוסיקאליים , במידה שהם מצויים בו » יתר על כן , כשרונות אלה יקבלו באופן יחסי עידוד רב יותר מאשר דחפים אחרים , שעשויים היו להתעורר בסביבה אחרת . עד שלא יהיה לו עניין במוסיקה ולא יגיע בה לדרגת כושר מסוימת הריהו בבחינת 'מחוץ למחנה' ו אין הוא יכול . להשתתף בחיי הקבוצה שהוא משתייר לה . צורות מסוימות של השתתפות בחייהם של אלה שהיחיד קשור בהם הן בלתי נמנ עות ו כלפי צורות אלו מפעילה הסביבה החברתית השפעה מחנכת או מעצבת , בלא יודעים וללא כל מטרה קבועה מראש . בעדית פראיות ובארבאריות מספקת השתתפות ישירה כזו ( שהיא החינוך העקיף או המקרי שדיברנו עליו ) את ההשפעה היחידה כמעט להכנסת הצעירים בסוד המנהגים והאמונות של הקבוצה . גם בחברות של ימינו מהווה היא את קרקע הגידול העיקרי של בני נוער , אפילו הם מתחנכים חינוך סדיר ...  אל הספר
מוסד ביאליק