1. טבעה ומשמעותה של סביבה

ראינו שעדה או קבוצה חברתית מקיימת את עצמה על ידי התחדשות מתמדת , ושהתחדשות זו נעשית / 1 tern גידולם חינוכם של חברי הקבוצה הבלתי מבוגרים . בדרכי פעולה שונות , מהן בלתי מכוונות , מהן מתוכננות , הופכת החברה יצורים שלא באו בסודה ושהם כנכרים לה — לשלומי אמוני נכסיה ואידיאליה . החינוך הוא אפוא תהליך מאמץ , מכלכל , מטפח . כל המלים האלו באות ללמדנו , שכלולה בו בחינוך תשומת לב לתנאי הגידול . כיוצא בזה מורגלות בפינו המלים לגדל ולרומם ולהעלות —והן מבטאות את הבדלי הרמה , שהחינוך שואף לבטלם . מבחינה אטימולוגית , פירושה של המלה חינוך ( education ) הוא תהליך של הנחיה או העלאה . כשאנו נותנים דעתנו על תוצאותו של התהליך , הרינו מדברים על החינוך בחינת כוח מעצב , צר צורה ותבנית לפעילות — צורה ותבנית המקובלות של פעילות חברתית . בפרק זה נעסוק בתכונות הכלליות של הדרך , שבה מגדלת קבוצה חברתית את חבריה הבלתי מבוגרים ומעלה אותם לצורה החברתית שלה . מכיוון שהדבר הנדרש הוא שינוי איכותו של הניסיון , עד שיהא נוטל חלק באינטר סים , במטרות וברעיונות הרווחים בקבוצה החברתית , ברור שהבעיה אינה מתמצית בעיצוב פיסי בלבד . ...  אל הספר
מוסד ביאליק