מתוך הקדמת המחבר

בדפיט הבאים נעשה ניסיון לחשוף ולנסח את האידיאות הגלומות בחברה דימ ^ קרא טית ולתיתן עניין לבעיות הכרוכות במעשה החינוך . נכללו בדיון הצעת המטרות והשיטות הקונסטרוקטיבית של החינוך העממי מנקודת השקפה זו והערכת ביקורת של תורת הדעת וההתפתחות המוסרית שנוסחו במצבים חברתיים שקדמו לימינו , ועדיין הן פועלות ומשפיעות בתחומי חברות שהן דימוקראטיות בצורתן , ויש בהן כדי לעכב את מימושו הנכון של האידיאל הדימוקראטי . כפי שייראה בספר גופו , מקשרת הפילוסופיה המוצעת בספר זה את גידולה של הדימוקראטיה . בהתפתחותה של המי תודה הניסויית במדעים , ברעיונות האיבולוציה במדעי הביולוגיה ובכינונה של המערכת התעשייתית , והיא משתדלת להצביע על השינויים בחומר הלימודים ובדרכי החינוך , המתחייבים מתוך התפתחות משולשת זו . גי ו ה ן ד י ו א י ניו יורק , אבגוסט 1915 דימוקראטיה וחינוך  אל הספר
מוסד ביאליק