דימוקראטיה וחינוך

ספרי מופת מספרות העולם בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים בשותפות עט מוסד ביאליק העורך הכללי : מ . מ . בובר ג'והן דיואי דימוקראטיה וחינוך ג'והן דיואי דימוקראטיה וחינוך מבוא לפילוסופיה של החינוך תרגם והקדים מבוא י . ט . הלמן  אל הספר
מוסד ביאליק