הערות

הקדמה הטריפ של ק . צטניק 1 הדברים מבוססים בעיקרו של דבר על שני ריאיונות ממושכים עם יחיאל דינור וכן עם אשתו , בתו ורופאו . ר' תום שגב , "הטריפ של ק . , "צטניק כותרת ראשית , 234 , 27 . 5 . 87 עמ י 16 ואילך ; ק . צטניק , צופן : אדמע , הקיבוץ המאוחר , . 1987 ר ' גם עדות יחיאל דינור במשפט אייכמן , ישיבה מס' , ( 7 . 6 . 61 ) 68 פרוטוקול , ספריית יד ושם ; חיים גורי , מול תא הזכוכית , הקיבוץ המאוחר , , 1962 עמ ' 124 ואילך ; צביקה דרור והסיוט" , שולט בו , " דבר , , 20 . 4 . 90 עמ ' . 19 א . היטלר : היקים באים . 1 "מה קרה לכמ " !? 1 "הדגל האדום הורד ממרומי הקונסוליה הגרמנית בירושלים , " חזית העם , , 2 . 6 . 33 עמ' . 1 2 "היטלר ראש ממשלת , "גרמניה הארץ , , 31 . 1 . 33 עמ ' . 1 3 הארץ , , 8 . 2 . 33 עמ ' . 1 4 ב . כ ,. "מה שיעשה , "הזמן הארץ , , 8 . 3 . 33 עמ ' ; 2 שם , , 9 . 4 . 33 עמ ' ; 1 יואב גלבר , " המדיניות הציונית והסכם ההעברה , " 1933-1935 ילקוט מורשת , חוברת יז , פברואר , 1974 עמ ' 99 ואילך . 5 "דאר , מה מיום , " ? דאר היום , , 1 . 2 . 33 עמ ' . 2 6 דבר , מאמר מערכת , , 1 . 2 . 33 עמ ' ;...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

מקסוול-מקמילן