יד ושם בעיני הוגה האתר,מרדכי שנהבי (איור מ־‭,1943‬אוסף שנהבי בארכיון "מורשת‭("‬