גזר הרין בעיני רענן לוריא, ידיעות אחרונות, ‭1.6.62‬