ישראל לקראת מלחמת המפרץ בעיני זאב (הארץ, ‭(3.10.90‬