"כל־כך כהים, כל־כך יפים‭...‬ ורק כותונתם לעורם‭",‬ כתב חיים גורי, שליווה את עולי אתיופיה ב"מבצע שלמה" ‭:(1991)‬ ארבעים שנה קורם לכן ליווה גורי את ניצולי השואה בנתיבי הבריחה. תחושה רווחת בישראל: "אילו היתה לנו אז מדינה - היינו מצילים כך גם את יהודי אירופה" (תצלום: לשכת העיתונות הממשלתית)