"עבודת ‭:"אלילים‬ תצוגה של חפיסות סבון ב"מרתף השואה" שעל הר ציון, ירושלים ‭.1972‬ יר ושם קבע כי הנאצים לא ייצרו סבון משומן אדם.