"הייתי יורה כדור בראשי‭:"‬ ארולף אייכמן בבית־המשפט