"איש מאתנו לא ‭?,‬צא מכאן רומה לעצמו‭:"‬ ישראלים במשפט אייכמן (לשכת העיתונות הממשלתית)