"אני רואה ‭:"אותם‬ יחיאל ‭ק")‬. צטניק‭("‬ דינור, שניות אחרות לאחר שהתעלף על רוכן הערים במשפט אייכמן (לשכת העיתונות הממשלתית)