"עריץ קטן ומניאק ‭:"גדול‬ מנחם בגין באספה נגד הסכם השילומים עם גרמניה, תל־אביב ‭25.2.52‬ (לשכת העיתונות הממשלתית)