עסקת הנשק עם "גרמניה האחרת" בעיני שמואל כץ (על המשמר, ‭(10.7.59‬