"התעמולה הטובה ביותר ‭:"לציונות‬ חיפה, 1947 (אוסף קלוגר, לשכת העיתונות הממשלתית)