"בשבילם זה היה ‭:"טבעי‬ חיפה ‭15.7.45‬ (אוסף קלוגר, לשכת העיתונות הממשלתית)