"החומר הטוב ‭:"ביותר‬ "ילדי טהרן" מול ילדי הארץ, 1943 (הארכיון הציוני המרכזי)